Slėnio „Nemunas“ verslo zona pretenduoja tapti inovatyvaus verslo traukos centru

Balandžio 25 d. Slėnis „Nemunas“ Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje oficialiai atidarė verslo zoną. Darbai šioje teritorijoje prasidėjo jau anksčiau, tačiau tiek nepalankios oro sąlygos, tiek įvairių veiklų gausa trukdė visiems kartu susirinkti ir paminėti šį svarbų įvykį. Svarbiu jį galima vadinti  todėl, kad ši Verslo zona  bus labai reikšminga vykdant Slėnio programą ir įtvirtinant pagrindinę  nuostatą – integruotą mokslo, studijų ir verslo sąveiką.

Aleksandro Stulginskio universitetas Verslo zonos veiklai skyrė 39 ha plotą, jame bus nutiesti inžineriniai tinklai, o darbus pabaigus čia galės kurtis verslo subjektai, kurie savo veiklą glaudžiai sieja su mokslu, bus atviri studentams ir imlūs inovacijoms.

Verslo zonos atidarymo iškilmėse dalyvavo didelis būrys garbių svečių iš Ūkio ministerijos,  Žemės ūkio ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Slėnio steigėjai ir partneriai. Verslo zoną atidarė Ūkio  viceministras  Marius Busilas, ASU rektorius Antanas Maziliauskas ir UAB „KRS“, vykdančios inžinerinių tinklų statybą, direktorius Andrius Kazickas. Ūkio viceministras džiaugėsi pokyčiais, vykstančiais Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje ir palinkėjo kuo greičiau įgyvendinti bendrus mokslo ir verslo projektus. Universiteto rektorius akcentavo atsirandančias naujas galimybes žemės ir maisto ūkio sektoriaus įmonių konkurencingumo augimui.

Slėnio steigėjai ir svečiai buvo pakilios nuotaikos, kadangi kiekvienas toks Slėnio objektų atidarymas artina  prie bendro tikslo – klestinčio ir patrauklaus aplinkai žemės ūkio sektoriaus sukūrimo.

Atidarymo akimirkos:

  

 

Raktažodžiai: