Kaip tvarkysime šeimos ūkį?

Mokslo kavinės Diskusijų klube 2013 m. gegužės 15 dieną susirinkę diskusijos dalyviai analizavo šeimos ūkio tvarkybos klausimus. Diskusijoje dalyvavo labai skirtingo amžiaus dalyviai: ir tie kas jau turi savo šeimas, augina vaikus, ir tie kas dar tik svajoja apie šeimą ar yra savo šeimų nariai. Tačiau paraginti diskusijos svečių:  Jaunimo edukacinio centro vadovės Rimutės Pilipavičienės ir ASU lektoriaus dr. Vytauto Pilipavičiaus, visi dalyviai aktyviai išreiškė savo nuomonę apie šeimą, jos vertybes ir svarbą žmogaus gyvenime.

 

Diskutuodami dalyviai nusprendė, kad visoms gyvenimiškoms vertybėms augti postūmį duoda šeima. Ji yra tikrasis pamatas ir labai svarbu ją puoselėti ir branginti, o kiekvienas šeimos narys privalo prisidėti savo pastangomis ir gebėjimais prie šeimos ūkio tvarkybos. Tada ir mokykloje bus gera ir darbe bus lengva.

 

Rimutė Pilipavičienė diskusijos metu pasidalijo informacija apie Jaunimo edukacinio centro veiklą ir paragino susirinkusį jaunimą aktyviai dalyvauti jo organizuojamuose renginiuose, konsultuotis su centro nariais.

Diskusijos dalyviai išsiskirstė ne tik praturtėję naujomis žiniomis, bet ir užsikrėtę geromis emocijomis bei noru puoselėti savo šeimose pamatines vertybes, siekti, kad šeima būtų ir draugas ir verslo partneris.

 

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ KTPC vadovė

Irena Kubiliūtė Vedeikienė

   

 

Raktažodžiai: