Diskusija su Albertu Žaliu apie Slėnio „Nemunas“ perspektyvas

Gegužės 29 d. į  Slėnio „Nemunas“ Mokslo kavinės diskusijų klubą vėl rinkosi diskusijos dalyviai. Šį kartą – tai Slėnio steigėjai,  jų darbuotojai, kiti svečiai, kuriems įdomus slėnių perspektyvų klausimas. Visi norėjo padiskutuoti su Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų ir mokslo departamento direktoriumi Albertu Žaliu apie Slėnio „Nemunas“  perspektyvas ir iššūkius jo steigėjams.

Diskusijos tikslas buvo išsiaiškinti, koks Slėnis „Nemunas“ yra šiandien ir kokį jį įsivaizduojame ateityje.

Diskusijų metu išryškėjo, kad apie atskirų slėnių veiklą tiek visuomenė, tiek valdžios institucijos žino  per mažai ir dar mažiau – apie tai, kokios kiekvieno atskiro slėnio steigėjų artimojo ir tolimojo laikotarpio perspektyvos, galimybės ir iššūkiai.

Diskusijos svečias Albertas Žalys uždavė daugybę klausimų slėnio steigėjams ir vienas iš jų gali turėti esminę reikšmę visiems kitiems klausimams ir atsakymams: „Kas  yra slėnis ir ar šis pavadinimas atspindi tą veiklą, kurią šiuo metu vykdo slėnių steigėjai?“. Klausimas patvirtino, kad  atėjo laikas visuomenei pateikti aiškią ir tikslią Slėnio  „Nemunas“  veiklos strategiją, kad visi steigėjai ją pripažintų ir bendrai siektų įgyvendinti. Tik tada Slėnis bus stiprus, o visuomenė aiškiai žinos, kokią naudą duoda toks darinys.

Diskusijoje buvo išsakytos ir nuomonės, ir abejonės dėl naujos slėnių koncepcijos, kartu buvo ieškoma atsakymų į daugybę klausimų. A. Žalys informavo apie slėnių finansavimo galimybes, paragino būti aktyvesniems  ir dalyvauti diskusijose, kuriose gvildenami mokslo, mokymo, technologijų perdavimo  ir kt. klausimai, kadangi nedalyvaujant yra rizika nebūti išgirstiems.

Diskusijos pabaigoje dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti Žemės ir miškų ūkio jungtinį tyrimų centrą, susipažinti su ten dirbančiais mokslininkais, išgirsti jų planus ir norus. Apsilankymas centre akivaizdžiai parodė, kad Slėnis turi tikrai gabių ir savo veikla tvirtai tikinčių mokslininkų, kurie jau dabar kuria konkurencingus produktus, teikia rinkai būtinas inovatyvias paslaugas.

Mokslo kavinės darbuotojai tikisi, kad diskusijos apie Slėnio perspektyvas padės rengiant Slėnio strategiją, o jų  dalyviai turės daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Slėnyje, kuo Slėnis gali būti naudingas ir jo dalyviams, ir Lietuvos valstybei.

Asociacijos „Slėnis Nemunas“ KTPC vadovė
Irena Kubiliūtė Vedeikienė

Akimirkos iš susitikimo:

 

 

 

 

Raktažodžiai: