Apie tai, ką nuveikėme 2012 m.

2013 m. balandžio 25 d. Slėnio „Nemunas“ būstinėje – Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmuose  – vyko jau ketvirtas asociacijos „Slėnis Nemunas“ (toliau – Asociacija) visuotinis steigėjų ir narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Džiugu, kad nuo savo veiklos pradžios Slėnis „Nemunas“ aktyviai įgyvendina Veiklos programą ir nuolat gali džiaugtis naujais pasiekimais. Susipažinti su tuo, kas pasiekta per pastarąjį laikotarpį, prieš prasidedant posėdžiui buvo pakviesti Slėnio steigėjai ir svečiai.

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) surengė laboratorijų, kurios buvo įrengtos įgyvendinant Slėnio „Nemunas“ programą,  apžiūrą. Naujojo laboratorijų korpuso atidarymas įvyko jau praėjusių metų pabaigoje, tačiau dėl lėšų stokos baldams ne visos laboratorijos  gali veikti, nors mokslininkai nekantrauja kuo greičiau išbandyti naująją įrangą ir gauti pirmuosius tyrimų rezultatus. Todėl ir skubama gerą žinią pirmiausia perduoti tiems, kas arčiausiai Slėnio – jo steigėjams, verslo subjektams, tikintis, kad jie domėsis tuo, ką kuria Slėnio mokslininkai, naudosis turima įranga realizuodami savo sprendinius, teiks užsakymus tyrimams ir inovatyvių produktų kūrimui. ASU taip pat pristatė ir kitą verslui svarbų objektą, įsikūrusį ASU teritorijoje, – Slėnio „Nemunas“ verslo zoną, kuri jau greitai galės priimti pirmuosius verslo subjektus aktyviam darbui

Susirinkime dalyvavo ir nemažai svečių: Ūkio ministerijos viceministras Marius Busilas, Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Soloveičikienė, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento direktorius Vygantas Katkevičius, Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Malysis ir kiti. Svečių dalyvavimas leidžia manyti, kad Slėnis yra svarbus ir reikalingas, o Asociacija yra veikli ir drąsiai priima iššūkius. Asociacijai iššūkis yra kiekviena diena, kadangi jos išlaikymui valstybė lėšų neskiria. Asociacijos darbuotojai yra išlaikomi iš steigėjų įnašų, o veiklas vykdo projektų lėšomis, todėl ataskaitoje apie Asociacijos veiklą ypač didelis dėmesys buvo skiriamas informuoti steigėjus apie Asociacijos teikiamą naudą: kiek ir kokių projektų buvo parengta, kokia veikla buvo įvykdyta, kokią naudą iš šios veiklos gavo steigėjai. Malonu, kad Asociacijos darbuotojams kartu su steigėjų mokslininkais pavyko parengti nemažai projektų, kuriuose dalyvauja rengėjų mokslininkai, kiti darbuotojai, vykdomi parodomieji bandymai, seminarai, lauko dienos ir kt.

Asociacijos darbuotojai džiaugėsi ir tuo, kad, nepaisant finansinių ir žmogiškųjų išteklių stokos, per metus pavyko surengti dvi savarankiškas ekspozicijas ASU organizuojamų parodų metu, vystyti Mokslo kavinės ir Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro veiklas.

Aptariant Asociacijos strategiją ir veiklos gaires vyko diskusija apie nepalankias aplinkybes Slėnio „Nemunas“ vystymuisi ir sudėtingas perspektyvas, įsigaliojant Slėnių koncepcijos pakeitimams bei atsižvelgiant į kuriamus naujus mokslo prioritetus. Slėnio dalyviams tai sukėlė pagrįstų abejonių dėl tolesnio slėnių likimo.

Šis Susirinkimas buvo ne tik ataskaitinis, bet ir rinkimų. Naujam veiklos laikotarpiui išrinkta Asociacijos taryba, tarybos pirmininku dar vienai kadencijai patvirtintas ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas.

Džiugina tai, kad Slėniu pasitiki ir savo ateitį jame mato vis didesnė visuomenės dalis. Susirinkimo metu į Asociacijos dalyvių skaičių buvo priimti du nauji nariai: VšĮ „Švento Ignaco  Lojolos kolegija“ ir VšĮ „Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras“. Tikėkimės, kad naujų jėgų įsiliejimas į Slėnio veiklą jį tik sustiprins, o bendrąją naudą visuomenei padidins.

Visiems steigėjams ir partneriams norisi padėkoti už bendrą darbą kuriant Slėnį „Nemunas“, skiekiant, kad žemės ūkio sektorius taptų vis stipresnis ir ne tik žinomas Lietuvoje, bet ir konkurencingas pasaulyje, o nedalyvaujančius Slėnio veikloje norisi paraginti tapti aktyviais Slėnio nariais ir naudotis visomis jo teikiamomis paslaugomis.

Asociacijos direktorius

Prof. Albinas Kusta

Nuotraukos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raktažodžiai: