Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorija

Atliekami tyrimai: 

- Medienos ir mikro ir makro struktūros, jos cheminės sudėties bei fizikinių ir mechaninių savybių įvertinimo tyrimai
- medienos ir jos produktų kokybės tyrimai;
- apvaliosios ir statybinės medienos apdirbimo technologijų kūrimas bei tobulinimas;
- naujų miškų auginimo ir naudojimo technologijų, skirtų kokybiškos medienos išauginimo tyrimai ir eksperimentavimas;
- duomenų, apie skirtinguose Lietuvos regionuose augančių įvairių medžių rūšių medienos savybes ir kokybę kaupimas, analizė ir sklaida;